قیمت به روز برگه های طراحی مهندسی استان تهران

لیست قیمت اعلام شده برگه های طراحی در تاریخ 1397/03/13 برگه محاسبات برای متراژ های زیر 500 متر           =========>>> 600.000تومان برای متراژ های 500 تا 1000 متر   =========>>> 700.000  تومان برای متراژهای 1000 تا 2000 متر  =========>>>  متری 650 تومان برای متراژهای بالای 2000 متر  ===========>>>  متری  750 تومان برگه معماری اطلاعت بیشتر دربارهقیمت به روز برگه های طراحی مهندسی استان تهران[…]